Thursday, February 27, 2014

Би тэвчихгүй

Олон л ийм тэвчихээргүй зүйл байх юм даа гэж. Үглээд, дуулаад байгаа хүмүүсийн нэг шүү дээ. Бидний өмнөөс.

No comments:

Post a Comment