Tuesday, August 12, 2014

Амралтаараа

Гэрээрээ музей үзээд. Охидын минь ихэд сонирхон, цаг зарцуулсан үзүүлэнгээс...
Далайн шүрийг танилцуулсан тасгийн тааз. Далайн гүний өнгийг харуулсан чимэглэл. Охид минь яасан гоё юм бэ гээд тааз ширтээд л явсан. 
Энэ номон дээрх шувуудын дууг сонсож болдог. Харагдаж байгаа цагаан багажаар гүйлгэж сонсоно. 
Бороон дусал. Овоолоостой бороон дуслыг охид минь ингэж газраар тарааж тоглосон. Бага зулзага бүр идэвхитэй  байсан.


No comments:

Post a Comment